Kwaliteit

Truvion Healthcare Logistics (THL) is in het bezit van de groothandelsvergunning 100708 B/g voor de opslag en het afleveren van farmaceutische producten, afgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

THL werkt volgens de meest recente GDP-richtlijnen (Good Distribution Practices) en wordt hierop door zowel IGZ, als ook haar verschillende opdrachtgevers met regelmaat geïnspecteerd. Verder voert THL interne audits uit, laat THL zich op gezette tijden door een onafhankelijk bureau auditeren en onderwerpt THL al haar leveranciers aan regelmatige audits. Dit gehele systeem van interne en externe audits waarborgt een objectieve blik op het eigen kwaliteitssysteem en biedt de mogelijkheid tot verdere optimalisatie.

Als waarborging van de kwaliteit en de veiligheid heeft THL duidelijke SOPs (Standard Operating Procedures) opgesteld zodat verantwoordelijkheden en activiteiten eenduidig worden verdeeld. Alle werknemers van THL zijn op de GDP richtlijnen, incl. de SOPs getraind. THL verzorgt verplichte interne en externe trainingen voor alle werknemers in het kader van GDP en veiligheid.

De eigen kwaliteitsafdeling van THL geeft vorm en inhoud aan het kwaliteitssysteem van THL, verzorgt de implementatie van het systeem en houdt toezicht op de correcte uitvoering ervan, binnen de kaders van de GDP regelgeving. Verder verzorgt deze afdeling de interne en externe audits, de trainingen van personeel en kwaliteitscontrole van de goederen in opslag.

In geval van een recall, verzorgt THL de gehele fysieke retourstroom van goederen, de segregatie en de administratieve kant van de recall. De kwaliteitsafdeling neemt in dit proces een belangrijke plaats in en zorgt voor een sluitende reconciliatie van de recall goederen.

Voor iedere klant wordt een transparante, duidelijke en strikte SLA (Service Level Agreement) opgesteld.

Contact

Wilt u meer weten over onze kwaliteitsafdeling of onze dienstverlening in het algemeen? Neem contact met ons op!