Grensoverschrijdend

Ondanks de focus op de Benelux, hoeft een samenwerking zich niet daartoe te beperken. De Europese eenwording schept nieuwe mogelijkheden en kansen.

Toch blijven er grote verschillen in cultuur en praktijk. Truvion speelt daarop in. Zij maakt gebruik van expertise binnen en buiten de Truvion Healthcare groep waardoor, in samenwerking met lokale bedrijven, geneesmiddelen in een groot deel van Europa op de markt gebracht kunnen worden.

De voordelen zijn evident: logistieke dienstverlening voor meerdere landen, strategische marktverkenning op landelijk niveau en nationale expertisecentra om productintroducties te coördineren.